CV

IŠSILAVINIMAS

Vidurinis išsilavinimas įgytas Šiaulių J. Janonio gimnazijoje (1995 m.);
Auštasis išsilavinimas įgytas : 1. VU Istorijos fakultete (1999 m. suteiktas istoriko bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
2. MRU Teisės fakultete (1999 – 2009 m. baigtos tripakopės teisės specialybės studijos (bakalauras, magistrantūra bei doktorantūra). 2009 m. suteiktas daktaro laipsnis (teisė (01S)), apgynus disertaciją „Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija“.

MOKSLINĖ PROFESINĖ VEIKLA

Mokslinių interesų kryptis – žmogaus teisių vertybinis pagrindas

Nuo 2003 m. iki dabar E. Venckienė skaito Teisės teorijos paskaitas, veda seminarus Teisės fakultete, taip pat nuotolinių studijų teisės teorijos programų klausytojams, vadovauja magistro baigiamiesiems darbams.

PUBLIKACIJOS

1. 1. Eglė Venckienė. Žmogaus orumo ir teisės į orumą sampratų įvairovė ir jos kritinė analizė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 77(69). p. 91-98.
2. Eglė Venckienė. Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 111 p. : lent. ISBN 9789955191056.
3. Eglė Venckienė. Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 48 p.
4. Eglė Venckienė. Žmogaus orumas – probleminiai terminologijos aspektai // Jurisprudencija:mokslo darbai ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 10(112). p. 43-51.
5. Eglė Venckienė. The importance of historical discourse for the legal protection of human dignity at present. Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. 2010, Nr. 1(119). ISSN 1392-6195 p. 147-164.
6. Linas Baublys, Darijus Beinoravičius, Andrius Kaluina, Paresh Kathrani, Kristina Miliauskaitė, Ernestas Spruogis, Eglė Venckienė. Teisės teorijos įvadas: vadovėlis. Vilnius, MES, 2010. 365p.
7. Eglė Venckienė. The right to dignity: terminological aspects. Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. 2011, Nr. 18(1). ISSN 1392-6195 p. 91-109.
8. Paulius Čelkis, Eglė Venckienė. Concept of the right to health care. Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. 2011, Nr. 18(1). ISSN 1392-6195 p. 269-286.